Всичко за риболова

Риболовът е един от древните методи, с които хората са изкарвали прехраната си, препитавали са се забавлявали и търгували. Риболовът е силно развит в различните краища на света, а на много места той е и основен начин на прехрана.

Риболовът може да е както битов, така и промишлен. За вторият се използват огромни количества, с които се търгува. Съществува и още един тип риболов, които също е много разпространен по света, а в някои страни дори повече. Това е спортния риболов, които се използва за удоволствие.

Промишлен риболов – включва набор от техника и такъми, сред които специални риболовни приспособления, мрежи и всичко това става от големи кораби в морето или океана.

Има още

Любопитно около животновъдството

Структурата на животновъдството се отнася към различните видове отрасли за отглеждане и развъждане на различни животни. Сред най-модерните европейски изисквания за животновъдството и производството на продукти с животински състав се спазват стриктни мерки по екологичност и здравословни условия за отглеждането им.

В различните страни и от различни народи едни и същи животни, могат да бъдат наречени под различни имена. Това определя и самия отрасъл за развъждането на животни. Предпоставки за определяне на тези им характеристики има и пола или годините на животното. Така например за едър рогат добитък – телета и телешки продукти са най-ползваните названия.

Има още